Nowotwór czaszki

neurologiczne.pl & nowotwór czaszkiGuzy czaszki .. nowotworowe, chrzęstniakomięsak, kostniakomięsak, włókniakomięsak. Kostniak ( łac. osteoma ) jest guzem dojrzałym, zbudowanym z korowej warstwy kości. Może występować w obrębie zatok przynosowych, kościach pokrywy czaszki, żuchwie ... Guzy przysadki .. nowotworami powstającymi z komórek przedniego płata, płata gruczołowego. Stanowią one 10 proc. wszystkich guzów wewnątrzczaszkowych. Występują częściej u osób po 40. rż. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do przemiany złośli ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. nowotwór? Nie jest to nowotwór, jednak obraz mózgowia jest nieprawidłowy. Możliwe, że są to zmiany wrodzone, szczególnie trzeba skontrolować torbiel pajęczynówki, gdyż nie jest mała i znajduje się w tylnej jamie czaszki, co może b ...