Hypodensyjna

neurologiczne.pl & hypodensyjnaParestezje i bóle głowy .. hypodensyjną zmianę o wymiarach 5x7 mm w zatoce poprzecznej po stronie prawej - obraz pochłaniania odpowiada torbieli pajączynówki. Na koniec dodam że w przeszłości nie miałem żadnych urazów. Mam 23 lata. Bardzo dokładny opis obja ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. hypodensyjny ( 5mm ), nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiana ta może odpowiadać bliźnie po przebytym incydencie naczyniopochodnym. Badanie MR mózgowia - w podkorowej istocie białej lewej okolicy czołowo - ciemieniowej w w ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. hypodensyjne śr. ok. 5 mm, charakteru naczyniopochodnego. Poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Następnie miałam robiony rezonans magnetyczny, a jego wynik to: Badanie ...

Zmiana o charakterze torbielowatej lub torbiel pajęczynówki .. hypodensyjna struktura śr. 12 mm. jej obraz odpowiada zmianie o charakterze torbielowatej - w naczyniówkowej lub torbiel pajęczynówki. Torbiele pajęczynówki nie stanowią poważnego problemu, są to zwykle odmiany rozwojowe. Taka zmi ... Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. Hypodensyjne ognisko o śr. 7mm w lewej półkuli móżdżku. Poza tym tkanki mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Czy to coś skomplikowanego? Co oznacza ten opis medyczny hypodensyjne ognisko ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym .. hypodensyjne śr. 8mm. - naczyniopochodne? - obraz niejednoznaczny. Niedorozwój robaka móżdżku z poszerzeniem zbiornika górnego móżdżku. Układ komorowy symetryczny, prawidłowej szerokości. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowan ...

Jama malacyjna w mózgu .. hypodensyjne pasma o charakterze także malacyjnym. Proszę o dopowiedz jakie to może mieć rokowania na przyszłość czy cala lewa półkula jest uszkodzona czy to tylko część? Takie zmiany mogą być spowodowane we wczesnym dzieciństwie ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. hypodensyjne w skorupie i istocie białej pląta ciemieniowego po str.prawej. Niewielki obszar malacji w prawym płacie czołowym. Poza tym struktury mózgu i móżdżku nieprzemieszczone bez zmian ogniskowych. Okład komorowy nieposzerzon ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. hypodensyjny ( do 5mm ), niewzmacniający się. Obraz niejednoznaczny: szersza przestrzeń Virchow - Robin? lub ognisko naczyniopochodne? przebyte, w korelacji z danymi klin. Poza tym nie stwierdza sie obecności innych ognisk, ani pa ...

Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. hypodensyjny obszar malacji w lewej półkuli móżdżku - poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych - układ komorowy w normie, w linii pośrodkowej - przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane Przyścienne zgrubienia tkanek miękikch ... Początki choroby Alzheimera .. hypodensyjne ogniska naczyniopochodne oraz drobne hypodensyjne ognisko najpewniej o tym samym charakterze w prawej okolicy skroniowo - potylicznej. Moja mama cierpi na poważne otępienie starcze w wieku 78 lat oraz na chorobę Alzhe ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. hypodensyjne ok. 4 mm, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Poza tym mózgowie oraz struktury tylnego dołu czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynó ...

Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku .. hypodensyjne, mogące odpowiadać zmianom naczyniopochodnum lub przestrzeniom Virchofa - Robina. Zwapnienie w sierpie mózgu. Co to oznacza? Obraz mózgowia zmienia się wraz z wiekiem, u starszych osób zaniki korowe mogą być związane ... Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. hypodensyjna strefa niedokrwienia. Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na waszą pomoc. Krwiak śródmózgowy płata czołowego prawego. Stan po krwawieniu podpajęczynówkowym. Niedowład połowiczy lewostronny. Miażdżyca tętnic szyjnyc ... Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych oraz zaniki komorowe .. hypodensyjne w obrebie wienca promienistego oraz wokolo ukladu komorowego z przejsciem na okolice wzgorz. Poszerzenia przestrzeni plynowych w obrebie bruzd polkulowych. Poza tym gestosc substancji szarej i bialej w normie. Uklad k ...

Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. hypodensyjny obszar mogący mieć charakter naczyniopochodny. Poza tym badane struktury mózgowia w badaniu KT nie wykazują uchwytnych zmian ogniskowych. Po podaniu środka cieniującego cech patologicznego wzmocnienia w obrębie widocz ... Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej .. hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej o śr. 8mm, prawdopodobnie fragment rogu tylnego prawej komory bocznej, do różnicowania z ogniskiem niedokrwiennym. Reszta wyniku w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku. Co to oznac ... Bóle głowy nasilające się po wysiłku fizycznym .. hypodensyjne o średnicy około 6mm. W fazie badania wykonanej warstwami 3 milimetry obwodowa część zmiany ma niższą gęstość niż część centralna - charakter opisywanego ogniska niejasny ( przebyta zmiana naczyniopochodna? ) - wskaza ...

Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych .. hypodensyjne otoczone pierścieniowatym rąbkiem wzmocnienia po podaniu kontrastu - zmiany metastatyczne. Największe z ognisk znajduje się na sklepistości po stronie lewej - średnict 24 mm, otoczone palczastym obrzękiem. Pozostałe: ... Ognisko naczyniopochodne i zanik korowo-podkorowy tkanki mózgowej .. hypodensyjne ognisko w okolicy czołowej prawej o przekroju 20x11mm - ognisko naczyniopochodne. Cechy odcinkowego zaniku korowo - podkorowego tkanki mózgowej. Zanik korowy większy w biegunie czołowym. Bardzo proszę o informację co ... Bóle głowy a poszerzona bruzda w okolicy szczeliny Sylwiusza .. hypodensyjny obszar wielkości kilku mm, który odpowiada najprawdopodobniej poszerzonej bruździe.( ? ) Poza tym gęstość tkankowa istoty szarej i białej prawidlowa. Miejsc patologicznego gromadzenia środka kontrastowego nie stwierdz ...

Podkorowe ogniska hypodensyjne rozsiane obustronnie na sklepistości .. hypodensyjne, rozsiane obustronnie na sklepistości; obraz niespecyficzny dla zmian naczynioochodnych. Co mi jest? Czy to może być coś poważnego? Są to najpewniej zmiany naczyniopochodne, związane z miażdżycą, nadciśnieniem tętnicz ... Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. hypodensyjne ogniska naczyniopochodne niedokrwienne o charakterze malacyjnym ,bliznowato - malacyjnym i drobne jamki poudarowe. Zmiany powstały różnoczasowo miejscami zlewają się w większe obszary zmian niedokrwiennych i wstecznyc ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. hypodensyjnego obszaru w lewego. Badanie tk stwierdza się obecność hypodensyjnego obszaru w lewym słabie cieniemiowym , częściowo skroniowym i czołowym, z obrzekwym słabie cieniemiowym , częściowo skroniowym i czołowym, z obrzekie ...

Blizna naczyniopochodna i zaniki korowe tkanki mózgowej .. hypodensyjne zmiany naczyniopochodne w istocie białej okołokomorowej. Co oznacza dla mnie wynik tego badania? Opisane zmiany mają pochodzenia naczyniowe, czyli związane są z niedotlenieniem, miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętnicz ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ