Przeciwciała przeciw akwaporynie 4

neurologiczne.pl & przeciwciała przeciw akwaporynie 4Choroba Devica .. przeciwciała ( tzw. NMO - IgG ) przeciwko akwaporynie 4 ( kanał wodny w błonie komórkowej ). Do typowych objawów należą: ślepota jednego lub obu oczu. Natomiast zmiany w rdzeniu są głównie typu martwiczego a nie typowo demieliniza ...