Dystrofia mięśniowa Beckera

neurologiczne.pl & dystrofia mięśniowa BeckeraDystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. Dystrofia mięśniowa Beckera Dystrofia mięśniowa Beckera jest dziedziczona w w sposób recesywny sprzężony z płcią ( chromosomem X ) - taki sam sposób jak w przypadku dystrofii mięśniowej Duchennea. Natomiast obraz kliniczny jest ła ... Dziedziczenie dystrofii mięśniowej Duchennea i Beckera .. dystrofię mięśniową Duchennea lub Beckera przekaże swojemu potomstwu zmutowany gen ? Może przekazać chory gen córce, wtedy będzie nosicielką, zachoruje gdy również matka przekaże gen córce, gdy jest albo nosicielką albo chora. Ojc ...