Badanie patologiczne

neurologiczne.pl & badanie patologiczneNawracające stany zapalne nerwów obwodowych .. badanie MRI odcinka w którym objawy są najbardziej uciążliwe. Ból może być spowodowany przewlekłym napięciem i skurczem patologicznym mięśni. To co może pomóc to ćwiczenia relaksacyjne, dobre efekty daje też akupunktura. ... Malformacja naczyniowa .. badania EEG. Wizytę u neurologa mam dopiero za kilka dni, a chciałabym poznać interpretację, lub chociaż czegokolwiek się dowiedzieć. Opis wyniku: W prawej półkuli móżdżku skupisko zwapnień. W otoczeniu nie uzyskano patologicznego ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym, sugerowana zmiana naczyniopochodna .. badaniu KT przeglądowym oraz po podaniu środka kontrastowego zmian patologicznych nie wykazuje. Mózgoczaszka w normie. To jest opis całego wyniku, bardzo proszę o wyjaśnienie. Zmiana w lewym płacie czołowym może być spowodowana pr ...

Małe zmiany naczyniopochodne .. badan. W badaniu MRI nie stwierdzono zmian patologicznych. Małe zmiany naczyniopochodne, które nie dają żadnych objawów klinicznych. ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. badaniu TK lub weryfikacja w badaniu MR. Poza tym struktury mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. K ... Patologiczne kłamstwo .. badania mózgowia trzeba mieć wskazania medyczne. Nie wykonuje się takich badań tylko na czyjeś życzenie. Zatem jeśli nikt z lekarzy nie zdecydował się na zlecenie badań to być może nie ma takich wskazań. ...

Wynik EEG a napięciowe bóle głowy .. badanie zrobione po raz kolejny, poprzednio w 2004r. wykazało zmiany patologiczne ), aktualny wynik: Opis badania: Badanie wykonano w czuwaniu. Zapis zróżnicowany przestrzennie. Czynność podstawowa, w okolicy ciemieniowo - polityc ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. badanie zgłosiłam się z powodu przewlekłych bólów głowy. Innych niepokojących objawów nie zauważam. Proszę o pomoc w zrozumieniu poniższego opisu badania. Czy ten opis jednoznacznie wskazuje, że mam nowotwór? A jeśli tak, to jak w ... Osteoliza po patologicznym złamaniu kręgu lędźwiowego .. badanie histopatologiczne...dlatego chcieli mnie operowac...po maturze pomyśle o kolejnym zabiegu,bo przerazenie mi zajrzało w oczy =( A można przed zabiegiem jakos wykluczyc ten nowotwór?? ...

Ognisko patologiczne w rdzeniu kręgowym .. badania: &#8222*W rdzeniu kręgowym na poziomie segmentu C3 w tylnej części rdzenia, centralnie i lewobocznie widoczne jest patologiczne ognisko o wysokim sygnale w obrazach T2, Pd - zależnych oraz STIR, o wym. 11x8x7mm &#8 ... Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. Badanie CT głowy uwidoczniło: .nie wykazano zmian ogniskowych ani obszarów patologicznego wzmocnienia w obrębie mózgowia.Przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane.Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku.Układ komorowy nieposzerzon ... Zapis EEG o zmianach patologicznych miernego stopnia uogólnionych .. badanie są bóle glowy w okolicy czoła z przechodzeniem nad oczy oraz bardzo słaba pamięć. Opis badania: W zapisie dominuje nieregularna czynność fal alfa o amplitudzie 30 - 35 uV. Ponadto rejestruje się uogulnione serie fal theta ...

Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. badania EEG, co ono oznacza? Badanie EEG jest mało specyficzne, jednak Pani wynik jest nieprawidłowy i zaleciłbym badanie obrazowe jak CT lub MRI głowy. ... Skupisko zwapnień w móżdżku .. badania EEG. Wizytę u neurologa mam dopiero za kilka dni, a chciałabym poznać interpretację, lub chociaż czegokolwiek się dowiedzieć. opis wyniku: * w prawej półkuli móżdżku skupisko zwapnień. W otoczeniu nie uzyskano patologiczne ... Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. badaniu TK *układ komorowy, wąski* drugi wynik *układ komorowy bardzo waski* 3 wynik *ukad komorowy bardzo wąski i dośc waskie zbiorniki podstawy. nie widzimy ognisk patologicznych. Wnioski; Obraz CT mózgu moze odpowiadac pseudotu ...

Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. badaniu TK lub weryfikacja w badaniu MR.Poza tym struktury mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Ko ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. badane struktury mózgowia w badaniu KT nie wykazują uchwytnych zmian ogniskowych. Po podaniu środka cieniującego cech patologicznego wzmocnienia w obrębie widocznych struktur mózgowia w bad. KT nie stwierdza się. Układ komorowy sy ... Problemy z koncentracją przy patologicznym zapisie EEG .. badania: Czynnosc podstawowa nieregularna, utworzona z czynnosci alfa9 - 19,5 Hz do 50 - 70 uV w odprowadzeniach ciemieniowo potylicznych i powtracanych licznie, glownie nad przednim obszarem mozgu, niskonapieciowych fal wolnych t ...

Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. badanie MR wykonano w sekwencjach SE, TSE,FLAIR.w obrazach T1,T2 i PD zależnych w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Badanie to podmiotowo zmian patologicznych nie wykazuje. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieznacznie ... Renta przy zniesieniu lordozy szyjnej Badanie wykryło u mnie zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej z wytworzeniem patologicznej kifozy i osteofitozę ze zmniejszeniem rezerwy płynowej. Czy mogę ubiegać się o rentę ze względu na to schorzenie? Ostatecznie musi zadec ... Bóle i zawroty głowy przy patologicznym zapisie EEG u osoby z nerwicą .. Badanie EEG wykazało niewielkie obustronne zmiany w okolicach ciemieniowo - skroniowych tylnych z cechami napadowymi. Leczę się u psychiatry, mam nerwicę. Czy te złe wyniki są powiązane z moją chorobą? Co oznaczają? Czy mam padacz ...

Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. badanie radiologiczne, badanie moczu. Nie stwierdzono ognisk patologicznych, większych odchyleń od normy. Wykluczono boreliozę, SM, miastemię, zakrzepicę i udar mózgu. Określono stan zdrowia jako dobry. Zastosowano leczenie farmak ... Stopnia stany patologiczne w okolicach potylicznych i skroniowych .. badania MR głowy. ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. Badanie EEG przytoczę opis: *Badanie w czuwaniu, przy oczach otwartych czynności bioelektryczna niezróżnicowana przestrzennie. Przy oczach niezamkniętych widoczna asymetria czynności bioelektrycznej w odprowadzeniach ciemieniowo - ...

Czynność podstawowa niskonapięciowa w badaniu EEG .. badanie EEG, w którym wyszła czynność podstawowa niskonapięciowa z domieszką niskonapięciowej szybkiej. Reakcja zatrzymania wyrażona w zapisie bez patologicznych grafoelementów. Co oznacza taki opis? Czy mój mąż jest poważnie chor ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowa. Torbiel pajęczy ... Ogniska wysokiego sygnału w obrębie istoty białej okolic ciemieniowych .. badaniu kontrolnym. Poza tym obraz tkanki mózgowej oraz przestrzeni płynowych w badaniu MR bez widocznych zmian patologicznych. ...

Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. badania MR głowy: sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. zmian ogniskowych, ani cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie ujawniono. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. struktury tylnej jamy czaszki ... Regularne bóle głowy i wymioty u dziecka .. badanie dna oka, EEG i rezonans magnetyczny głowy, ale żadne z badań nie wykazało zmian patologicznych czy innych nieprawidłowości. Czy takie bóle mogą mieć inne niż neurologiczne podłoże? Możliwe, że to wynik migreny. Jeśli wynik ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ