Zespół popunkcyjny objawy

neurologiczne.pl & zespół popunkcyjny objawyBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. zespół popunkcyjny ) * szum w uszach * objawy korzeniowe W przypadku, gdy ból głowy nie ustępuje mimo leczenia zachowawczego można zastosować tzw. plaster z krwi. Polega to na wstrzyknięciu ( nadtwardówkowo ), w bliskim sąsiedztwi ...