Nadciśnienie krwotok podpajęczynówkowy

neurologiczne.pl & nadciśnienie krwotok podpajęczynówkowyKrwotok podpajęczynówkowy .. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi ( np. hemofilia, nieprawidłowe stosowanie leków ), angiopatia amyloidowa, czyli odkładanie się nierozpuszczalnego białka w naczyniach, tętniaki ( najczęściej workowate ), urazy, m ... Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. nadciśnienie tętnicze. Po udarze niedokrwiennym mózgu lewostronnym w maju 2008 na tle niedrożności ICA ( tętnica szyjna wewnętrzna ) lewej. Zwężenie krytyczne tętnicy ICA prawej. Po krwotoku podpajęczynówkowym i krwiaku śródmózgow ...