Zapalenie opon mózgowo rdzeniowych nieropne

neurologiczne.pl & zapalenie opon mózgowo rdzeniowych nieropneNieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych stanowi pozostałe 10 proc. przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. Ma charakter przewlekły. Za czynnik etiologiczny uważana jest przede wszystkim gruźlica, czyli zakażenie ... Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych polega przede wszystkim na leczeniu objawowym, które zmniejsza ryzyko powikłań, a w przypadku gruźlicy na leczeniu przyczynowym, czyli stosowaniu leków przeciwprątkowych m.in. izoniazydu, rifam ...