Zapalenie i obrzęk mózgu

neurologiczne.pl & zapalenie i obrzęk mózguLeczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych obejmuje przede wszystkim podawanie leków zmniejszających obrzęk mózgu, działających przeciwzapalnie oraz antybiotykoterapia początkowo dobrana na podstawie prawdopodobieństwa ustalonego przez ... Zespół wklinowania .. zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, obrzęk mózgu. ... Zatarcie tarczy nerwu wzrokowego .. zapalenie nerwu wzrokowego, powikłane nadciśnienie tętnicze, wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe spowodowane obrzękiem mózgu, guzem mózgu. Leczenie uzależnione jest zatem od przyczyny. Najlepiej skonsultować się w tej sprawie z l ...