Zaburzenie wibracji SM

neurologiczne.pl & zaburzenie wibracji SMJamistość rdzenia kręgowego .. zaburzenia czucia bólu i temperatury. Z czasem może dołączyć się utrata czucia wibracji i położenia części ciała. Pojawia się osłabienie mięśni kończyn a odruchy własne mięśni wygasają. Mięśnie rąk mogą zanikać prowadząc do powsta ...