Wiąd rdzenia

neurologiczne.pl & wiąd rdzeniaBadanie układu ruchu .. wiądu rdzenia. Ważne jest jednak, aby rozróżnić przyczynę wzmożonego napięcia, czyli czy wynika z uszkodzenia wspomnianych wyżej dróg piramidowych czy pozapiramidowych. Różnicowanie wzmożonego napięcia: Układ piramidowy: Początek ... Ataksja .. wiądu rdzenia, niedoboru witaminy B12. ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu rdzenia kręgowego .. wiąd rdzenia, proces zwyrodnieniowy. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ