Utrata płynu mózgowo rdzeniowego

neurologiczne.pl & utrata płynu mózgowo rdzeniowegoZłamania podstawy czaszki .. utraty słuchu czy węchu. W przypadku wystąpienia odmy wewnątrzczaszkowej chory może mieć uczucie przelewania i chełbotania w głowie. Ponadto pojawić się mogą: wyciek ( płynu mózgowo - rdzeniowego lub krwi ) z nosa, gardła, ucha, b ... Jamistość rdzenia .. utraty przytomności. Gdy jamistość współistnieje z zespołem Arnolda - Chiari pierwszym etapem leczenia jest odbarczenie szczytowo - potyliczne, celem odbarczenia migdałków móżdżku i ułatwienie cyrkulacji płynu mózgowo - rdzenioweg ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. utraty przytomności mało co nie przegryzłam sobie języka.następnie trafiłam do szpitala.w szpitalu spędziłam 9 dni - lekarze niewiedzieli co mi jest.robili mi różne badania w tym pobranie płynu mózgowo - rdzeniowego, rezonans( chc ...

Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. utraty przytomności mało co nie przegryzłam sobie języka.następnie trafiłam do szpitala.w szpitalu spędziłam 9 dni - lekarze niewiedzieli co mi jest.robili mi różne badania w tym pobranie płynu mózgowo - rdzeniowego, rezonans( chc ...