Uraz skroniowy

neurologiczne.pl & uraz skroniowyZłamania podstawy czaszki .. urazów czaszkowo - mózgowych. Obejmują one kość czołową, sitową, klinową, skroniową lub potyliczną. Są często niezauważane na zdjęciach rentgenowskich. Prowadzą do rozerwania opony twardej i pajęczynówki ( blaszki opon mózgowo - r ... Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. urazu głowy ze złamaniem kości skroniowej lewej, uszkodzenie gałązek n.III oka lewego i VII oka prawego. Po wypadku mam problemy z pamięcią, równowagą, węchem, bardzo szybko się denerwuje itp. Miesiąc temu robiłem CT głowy. Opis b ... Padaczka urazowa .. urazie czaszkowo - mózgowym, po kraniektomii czołowo - skroniowo - ciemieniowej z powodu krwiaka podtwardówkowego lewostronnego z utrzymującym się niedowładem prawostronnym i afazją motoryczną. Pół roku później dostał pierwszego a ...

Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. uraz głowy - rozcięcie głowy. Od tego czasu miewam częste bóle głowy, a ostatnio zawroty - czy może miec to związek z doznanym urazem. Badanie MR wykazało: w lewej okolicy skroniowej ognisko o śr 4 mm hiperintensywne we FLAIR I T2 ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. urazem głowy. Od tego czasu choruje na epilepsję. Ostatnio zrobiono badanie MR mózgu i proszę o interpretację wyniku, ponieważ niewiele z tego rozumiem. Podaję wynik w całości: W lewej okolicy czołowo - ciemienio - skroniowej nier ... Obszar malacji w okolicy skroniowo-ciemieniowej przy padaczce .. urazie. Skutkiem mogą być powstanie w danym miejscu zwapnienia, objawy neurologiczne związane z niedokrwieniem lub urazem. ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. urazowej nadzianki? zapalenie? poszerzone przestrzenie płynowe przy płatach czołowych? pozostały mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Pozostałe przestrzenie płynowe poza układme komorowy ... Strefy gliozy w lewym płacie czołowym i skroniowym po urazie .. uraz głowy Po roku zrobiłem KT neurolog stwierdził ze wszystko jest dobrze Niestety zawroty i bole nie ustepoway Poszedłem raz jeszcze na KT i mam wynik taki;W płacie skronowym lezy obszar płynowu 24x25x15mm lewym 15x14x11mmOdcink ... Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych i klinowych. Badan ...

Powiększenie się krwiaka lewego płata skroniowego .. urazu głowy doznała pęknięcia łuski kości skroniowej i wytworzył się krwiak prawostronny podtwardówkowy. W szpitalu okazało się, że ma jeszcze jakiś stary krwiak lewego płata skroniowego ( nie wiadomo z czego powstał ). Wczoraj to ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych i klinowych. Badan ... Stłuczenie płatów czołowych i płata skroniowego po urazie głowy Dwa tygodnie temu brałem udział w bójce. Popchnięto mnie, upadłem i uderzyłem się mocno w tył głowy. TK wykazało krwotoczne stłuczenie płatów czołowych, płata skroniowego prawej półkuli mózgu. Asymetria układu komorowego, róg czoł ...

Torbiel pajęczynówki w okolicy bieguna przedniego lewego płata skroniowego .. urazu głowy. ... Pourazowe zawroty i bóle głowy przy strefach gliozy w płacie czołowym i skroniowym .. uraz głowy Po roku zrobiłem KT neurolog stwierdził ze wszystko jest dobrze Niestety zawroty i bole nie ustepoway Poszedłem raz jeszcze na KT i mam wynik taki*W płacie skronowym lezy obszar płynowu 24x25x15mm lewym 15x14x11mmOdcink ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ