Reakcja na uderzenie mięśnia

neurologiczne.pl & reakcja na uderzenie mięśniaBadanie odruchów fizjologicznych .. reakcji. Poza tym zwraca się uwagę czy odruch jest wzmożony, osłabiony bądź też w ogóle nie występuje. W badaniu neurologicznym oceniane są wymienione niżej odruchy: Odruch z mięśnia dwugłowego ramienia polega na uderzeniu młotecz ...