Układ niedokrwienny

neurologiczne.pl & układ niedokrwiennyEncefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. układu nerwowego wynikającego z zmniejszenia zawartości tlenu w wdychanym powietrzu lub krwi, spadku przepływu krwi w krążeniu mózgowym oraz transportu samego tlenu ( np. niedokrwistość ). Tak może się dziać w przypadku nagłego za ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo, symetryczny, bez cech ucisku Proszę o analizę wyników badan MR. Opisane są małe zmiany, jednak nie są specyficzne. Mogą być naczyniopochodne, po małym epizodzie niedokrwiennym, jed ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. Układ komorowy symetryczny nieposzerzony. Wielkość przysadki mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację badania. Mam 25 lat, od 15 ro ...

Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. Układ komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Zmiana spowodowana zaburzeniami krążenia mózgowego. Nie ma swoistego leczenia tego typu zmian. Warto kontrolować ciśnienie tętnicze oraz lipidy. ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe w normie. Na podstawie opisu jest to zmiana niedokrwienna. Jednak opisujący ma pewne wątpliwości co do tego rozpoznania. Dobrze aby ktoś obej ... Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu. ...

Ognisko niedokrwienne mózgowia .. Układ komorowy nie poszerzony, w osi. Dodam że badanie zostało wykonane ponieważ po porodzie ( podane znieczulenie zewnątrzoponowe ) bardzo bolała mnie głowa. Ból jednak ustąpił samoistnie, teraz odczuwam jedynie pobolewania głowy ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo, symetryczny, nieuciśniety. Zbiorniki podstawy mózgu w normie. Wydaje mi się ze wyniki są dobre. Zmiana może być pochodzenia niedokrwiennego mózgowia, zależy też jakie są objawy kliniczne. ... Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okolica katów m - móżdżkowych niezmieniona. W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie stwierdza się ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środ ...

Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Co oznacza taki opis badania RM? Na podstawie opisu, lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia w lewej półkuli mó ... Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawdopodobnie pochodzenia naczyniowego, związan ... Liczne zmiany o charakterze metastatycznym w części skroniowej, ciemieniowej i potylicznej .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okołokomorowo cechy glikozy niedokrwiennej. Bardzo proszę o przetłumaczenie, co to oznacza. Czy moja mama ma jeszcze jakieś szanse? Na podstawie opisu MRI widoczne rozs ...

Zanik widzenia w prawym oku .. układu ) prawdopodobnie w wyniku niedokrwienia oka. Oko to w chwili obecnej widzi tylko zarysy przez bardzo ciemno - szarą mgłę, oraz nie reaguje na bardzo mocne światło ( brak olśnienia ) - nie widzi nawet słońca, ale jednoznaczn ... Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Złącze czszkowo - kręgosłupowe niezmienione. Opisane w wyniku MR głowy zmiany wskazują na pochodzenie naczyniowe, są to najpewniej ogniskowe zmiany niedokrwienne w przebiegu miażdży ... Neurologiczne skutki wstrząsu alergicznego .. układu oddychania i krążenia, z możliwą niewydolnością co wtórnie może spowodować niedotlenienie i niedokrwienie mózgu. Są to jednak sytuacje rzadkie. ...