Demielinizacja włókien nerwowych

neurologiczne.pl & demielinizacja włókien nerwowychDemielinizacja Demielinizacja jest pojęciem odnoszącym się do uszkodzenia ( rozpadu ) mieliny, czyli osłonki włókien nerwowych znajdujących się w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, przy czym budowa aksonu jest zachowana. W chorobach przeb ... Zespół Guillaina-Barrego .. demielinizacji włókien nerwowych i okołonaczyniowego przenikania limfocytów. Zespół Guillaina - Barre rozpoczyna się zwykle zaburzeniami czucia w obrębie kończyn dolnych, są to drętwienia, mrowienia, bóle oraz osłabienie siły mięś ...