Balizm hemibalizm

neurologiczne.pl & balizm hemibalizmBalizm i hemibalizm .. balizm Hemibalizm jest zaburzeniem ruchowym polegającym na obecności gwałtownych, bezcelowych i zamaszystych ruchów ( wyrzucanie kończyn ) ograniczonym do jednej połowy ciała. Najbardziej dotknięte są części bliższe kończyn ( dosi ...