Udar układu nerwowego

neurologiczne.pl & udar układu nerwowegoChłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. udaru mózgu, zapalenia mózgu, chorób demielinizacyjnych. Choroba może manifestować się w postaci zaburzeń widzenia, bólów głowy, osłabienia, senności, splątania, nudności i wymiotów, zaburzeń czucia, zaburzeń zachowania, zaburzeń ... Obrzęk mózgu .. udaru mózgu, infekcji ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia równowagi osmotycznej osocza. Jest szczególnie niebezpieczny ze względu na ograniczoną pojemność przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Wyróżnia się obrzęk naczyniopochodny, ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. udar niedokrwienny. Częstym powikłaniem jest wodogłowie. Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN opiera się przede wszystkim na badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego przez wykonanie punkcji lędźwi ...

Niewielkie i niepowiększające się plamy w mózgu .. udar mózgu, infekcja ośrodkowego układu nerwowego, krwiak czy guz mózgu. ...