Torbiel chrzęstniak

neurologiczne.pl & torbiel chrzęstniakGuzy czaszki .. torbiele, włókniak kostniejący lub niekostniejący czy niektóre przypadki guza olbrzymiokomórkowego. Chrzęstniakomięsak ( łac. chondrosarcoma ) to zmiana złośliwa wywodząca się z tkanki chrzęstnej kości. Występuje głównie w kościac ...