Chwilowy napad niedokrwienny

neurologiczne.pl & chwilowy napad niedokrwiennyPrzemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. chwilowy spadek ciśnienia, nadpłytkowość, czerwienica prawdziwa, choroba samych naczyń wewnątrzmózgowych, napady padaczkowe. Objawy TIA mogą występować w postaci przemijającego braku widzenia na jedno oko, niedowładu kończyn, zabu ...