Odwracalne otępienia

neurologiczne.pl & odwracalne otępieniaOdwracalne zespoły otępienie Odwracalne zespoły otępienne związane są przede wszystkim z sytuacjami uleczalnymi. Ich występowanie może być związane z obecnością pierwotnego lub przerzutowego guza mózgu, przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym, ropniem mózgu, wo ...