Rozerwanie opony twardej

neurologiczne.pl & rozerwanie opony twardejKrwiak nadtwardówkowy .. rozerwana tętnica oponowa, rzadziej krwawienie z zatok żylnych opony twardej. Powiększający się krwiak powoduje ucisk i przemieszczenie tkanki mózgowej, co może doprowadzić do wgłobienia mózgu ( przemieszczenie części mózgowia z p ... Krwiak podtwardówkowy .. rozerwanie żył zespalających mózgu, które stanowią połączenie pomiędzy powierzchniową częścią kory i zatokami żylnymi opony twardej. Na utworzenie się krwiaka podtwardówkowego narażone są najczęściej osoby starsze, przewlekle nadu ... Złamania podstawy czaszki .. rozerwania opony twardej i pajęczynówki ( blaszki opon mózgowo - rdzeniowych ), wycieku płynu mózgowo - rdzeniowego, odmy wewnątrzczaszkowej, uszkodzenia nerwów czaszkowych i dużych naczyń oraz utraty słuchu czy węchu. W przypadku ...

Urazy rdzenia kręgowego .. rozerwania opony twardej i tkanki nerwowej. W rezultacie następuje stłuczenie, ucisk, naciągnięcie, rozerwanie, przecięcie ( rany kłute ) a nawet zmiażdżenie rdzenia kręgowego. Także w wyniku niedokrwienia, obrzęku, wytworzenia wo ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ