Rak piersi przerzuty białaczka

neurologiczne.pl & rak piersi przerzuty białaczkaOśrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. rak płuc, rak piersi, białaczka, rzadziej: rak prostaty, rak przewodu pokarmowego i układu moczowo - płciowego. Objawy wtórnych guzów OUN Objawy zależą przede wszystkim od lokalizacji zmian wtórnych. Należą do nich: zaburzenia ruc ... Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych występuje w przypadku guzów litych tj. raku piersi, raku płuc, czerniaku, nowotworach przewodu pokarmowego, chłoniakach i białaczce. Przerzuty rozprzestrzeniają się drogą krwionośną, okołonacz ...