Radioterapia oponiaka

neurologiczne.pl & radioterapia oponiakaGuzy opon mózgowo - rdzeniowych .. radioterapia i chemioterapia. Oponiaki rdzenia kręgowego powodują ból o charakterze korzeniowym, niedowład kończyn dolnych, a nawet ich porażenie ( niemożność wykonania ruchu ), zaburzenia zwieraczy. Leczenie polega na operacyjnym ...