Postępujące choroby układu nerwowego

neurologiczne.pl & postępujące choroby układu nerwowegoStwardnienie rozsiane .. postępującą chorobą charakteryzującą się występowaniem licznych ognisk zapalno - demielinizacyjnych oraz blizn glejowych ( stwardnień ) w istocie białej ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia. Stwardnienie rozsiane na ...