światłowstręt zaburzenia mowy

neurologiczne.pl & światłowstręt zaburzenia mowyKrwotok podpajęczynówkowy .. światłowstręt, zaburzenia świadomości, ogniskowe objawy neurologiczne tj. niedowład połowiczy, zaburzenia mowy. Diagnostyka krwotoku podpajęczynówkowego Podstawowym badaniem wykonywanym przy podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkoweg ...