Podwyższony sygnał w obrazie T2

neurologiczne.pl & podwyższony sygnał w obrazie T2Wykrzepiony tętniak .. podwyższony sygnał zarówno w obrazach TIRM jak i T2 - zależnych,w sekwencji TOFnie stwierdzono jednak w jego obrębie ewidentnego przepływu naczyniowego. Poza tym koła Willisa przedstawiają się prawidłowo. Wnioski obraz MR niejedno ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. podwyższonej intensywności sygnału we FLAIR i w obrazach T2 zależnych, izointensywnych w T1, niewzmacniających się po podaniu środka kontrastowego, bez cech restrykcji w DWI - naczyniopochodne. Układ komorowy nadnamiotowy ustawion ... Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 wielkości 5mm położone podkorowo w prawym płacie czołowym - zmiana niespecyficzna, do okresowej kontroli w MR za 3 - 6 mies Dziś zrobiłam kontrolne MR i dostałam taki wynik: Kontrolne badanie MR ...

Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodobny jest tzw. parkinsonizm na ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewej półkuli mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogni ... Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewego płata czołowego. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się zmian w obrębie ciała modzelow ...

Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka zmiana ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych w istocie białej, największe o średnicy do 5 mm. Półkule mózgu i móżdżku bez innych ognisk patologicznych. Bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Bardzo pros ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkoli mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jedn ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD, i FLAIR i obniżonym sygnale w T1 zależnych, po kontraście nie ulegają wzmocnieniu - obraz sugeruje zmiany naczyniopochodne. Poza tym w obrębie struktur mózgowia zmian nie wykazano. Układ kom ...

Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdż ... Drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w okolicy potylicznej .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekarza prywatnie, który przyjąłby mnie od ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2, FLAIR, w obrazach dyfuzyjnych - mogące sugerować tło naczyniopochodne zmian. Jaka może być przyczyna zmiany i co mam dalej z tym robić? czy potrzebna jest dalsza diagnostyka? Zmiany o charakter ...

Glioza w płacie czołowym .. podwyższonym sygnale - obraz przemawia za gliozą. Poza tym obraz mózgowia w normie. Układ komorowy jest ustawiony pośrodkowo, symetryczny. W obrębie dużych pni tętniczych nie wykazano zmian. Proszę o wyjaśnienie wyniku z badania r ... Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. podwyższony w sekwencji STIR bez wzmocnienia kontrastowego Nie stwierdzono zniekształcenia trzonu kręgu C7 Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obra ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal. i FLAIR , naczyniopochodne - torbiel szyszynki o wym. 9*10mm - w obrazach DWI nie stwierdza się ognisk spełniających kryteria swieżego niedokrwienia. Bardzo proszę o pomoc w interpretacji wy ...

Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. podwyższonego sygnału w obszarach T2 zależnych oraz flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać z ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego ni ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwa ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkul mózgu, głównie okołokomorowo wielkości do 10 mm, kilka mniejszych zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można w ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowani ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny, zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe st ...

Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. podwyższonego sygnału w sekwencjach z długim TR, nie wzmacniające po dożylnym podaniu kontrastu. Obraz MR niejednoznaczny - ogniska niespecyficznej demielinizacji? Wskazana kontrola MR. Poza tym sygnał istoty szarej i białej prawi ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej*. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekarza pry ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych w istocie białej obu płatów czołowych. Czy może mi ktoś napisać o co w tym chodzi? Dwa lata temu miałem jedno ognisko hiperintensywne nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Proszę o ... Ograniczona lordoza kręgosłupa szyjnego z tendencją do kyfotycznego ustawienia .. podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obraz MR trzonu kręgu C7 jest niejednoznaczny, wskazuje na obecność konwersji szpiku. Ograniczona lordoza kręgosłupa w odcinku szyjnym z tendencją do ...

Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obszarach T2 - zaleznych Promieniście do opisanych ognisk wzdłuż włókien istoty białej widoczne są pasma hiperintynsywne w obrazach T2 - zależnych, hypointensywne w oszarach T1 - zależny ...

Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny - zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe s ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 zależnym oraz w sekwencji FLAIR, nie wykazujący cech ograniczonej dyfuzji, niewidoczny w obrazie T1 zależnym, bez cech wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego, z towarzyszącym ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych opisywane o średnicy 10mm,wykazuje konfigurację typową dla plamki demielinizacyjnej.W badaniu bieżącym widoczne drobne punktowe ogniska podwyższonego w obrazach T2 zależnych widocznie ...

Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych,więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada zmianom o charakterze demielinizacji pierwotnej lub w ... Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal i TIRM, izointensywne w obrazach T1 zal, mogące odpowiadać naczyniakowi. Sygnał trzonowy zachowany. Na poziomie Th5 - 6 bezsygnałowy linijny obszar w krążku międzykręgowym ( objaw próżni lub ... Pasmo podwyższonego sygnału w torebce zewnętrznej lewej półkuli mózgu w obrebie przedniego bieguna odnogi tylnej torebki zewnetrznej lewej polkuli mozgu widoczne drobne pasmo podwyzszonego sygnalu w obrazach t2 zaleznych,izointensywne w obrazach t1 zaleznych,nie ulegajace pokontrastowemu wzmocnieniu ...

Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demielinizacji pier ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmiano ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. podwyższonego sygnału w obrazach t2 , które nie demontują ograniczenia dyfuzji , jak również nie wzmacniają się po dożylnym podaniu kontrastu - obraz Mr przemawia za przewlekłymi zmianami niedotleniowo - niedokrwiennymi . Komory b ...

Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencjiFLAIR, zlokalizowanych w płatach czołowych i lewym płacie ciemieniowym - najpewniej o charakterze naczynoipochodnym. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogn ... Zniesiona lordoza, wypuklina i dehydratacja krążków w odcinku szyjnym .. Podwyższona intensywność sygnału trzonu C7 - obraz niejasny. Naczyniak trzonu C5 Duża nieprawidłowa zmiana w prawym płacie tarczycy, do rozważenia USG Czy wyniki tych badań kwalifikują się do operacji czy raczej do rehabilitacji.? ... Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji gradientowej zlokalizowane w istocie białej w tylnych częściach obu płatu czołowych z większą zmianą w płacie czołowym prawym &#8211* obraz jest niejedno ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. podwyższonego sygnału w obrazachT2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage z ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. podwyższonego sygnału w obrazach FLAIR i T2 , izointensywne w obrazach T1 ,nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu , bez cech zaburzonej dyfuzji wody - zmiany nie specyficzne. Drobne punktowate przestrzenie płynowe w sąsiedztwie r ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwienn ...

Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i FLAIR o śr.do 7mm. Podobne ,drobne nieliczne hyperintensywne ,zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych.Zmiany ustwione prostopadle do w stosunku do komór bocznych. Kształt z ...