Pierwsze objawy dystrofii

neurologiczne.pl & pierwsze objawy dystrofiiDystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa .. pierwszą a drugą dekadą życia. Początkowo choroba objawia się osłabieniem mięśni twarzy: ograniczone ruchy warg ( niemożność gwizdania ), trudności z nadymaniem policzków i wymawiania niektórych samogłosek. Ponadto chory nie może ... Dystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. Pierwsze objawy dystrofii są zwykle zauważane przez rodziców, gdy dziecko ma od 3 do 5 lat. Chód dziecka wydaje się kaczkowaty oraz występuje nadmierne wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną ( lordoza ). Dochodzi do znacznego osłab ...