Niewydolność wielonarządowa rokowanie

neurologiczne.pl & niewydolność wielonarządowa rokowanieStwardnienie guzowate .. niewydolności wielonarządowej rokowanie nie jest pomyślne, ponieważ prowadzi ona zwykle do śmierci. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, ...