Krwotok podpajęczynówkowy ciśnienie

neurologiczne.pl & krwotok podpajęczynówkowy ciśnienieBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. krwotoku podpajęczynówkowego * stwardnienie rozsiane * choroba Creutzfeldta - Jakoba Przeciwwskazania punkcji lędźwiowej * zakażenie skóry nad kręgosłupem * wzmożone ciśnienie śródczaszkowe * guzy dolnego dołu czaszki * małopłytko ... Udar mózgu .. krwotoczny ( krwotok śródmózgowy, krwawienie podpajęczynówkowe ) - żylny Czynnikami ryzyka są: migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, hipercholesterolemia, otyłość, a ... Krwotok podpajęczynówkowy Krwotok podpajęczynówkowy powstaje w wyniku bezpośredniego wynaczynienia krwi do mózgu. Do przyczyn krwotoku podpajęczynówkowego należą: płeć żeńska, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi ( np. hemofilia, nieprawidłow ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ