Rezonans magnetyczny pozytronowy

neurologiczne.pl & rezonans magnetyczny pozytronowyOtępienie czołowo - skroniowe .. rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz czynnościowych tj. pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) oraz emisyjna tomografia pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w płatach czołowych i skroniowych. Wykony ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. rezonans magnetyczny ) oraz badaniu czynnościowym przy pomocy pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy czołowej i zwojach po ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. rezonans magnetyczny ( MR ), a przede wszystkim czynnościowa ocena tkanki mózgowej w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, spektroskopii rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyj ...

Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. rezonans magnetyczny oraz w niektórych przypadkach w celu ostatecznego rozpoznania biopsja mózgu i pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie zachowawcze obejmuje stosowanie kortykosteroidów zmniejszających obrzęk mózgu. In ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. rezonans magnetyczny ( MR ), rzadko tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ) czy pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie padaczki Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego oparty jest m.in. na podstawie ty ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. rezonans magnetyczny ( MR ), rzadziej tomografia komputerowa ( CT ). W wyjątkowych tylko przypadkach przeprowadzana jest pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) lub tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ). Ponadto ...

Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. rezonans magnetyczny głowy, pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ), pozytronowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ( SPECT ), rzadziej stosowana tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci. W sytuacjach, kiedy możliwe ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ