Infekcja OUN

neurologiczne.pl & infekcja OUNOgniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. infekcję OUN w okresie poporodowym to też może być taki obraz, nie wydaje się aby była to zmiana wymagająca leczenia. ... Zwapnienie w główce u niemowlęcia .. infekcji, rzadziej o innych zmianach OUN, ale może też nie mieć znaczenia. Trzeba powtórzyć badanie. ... Zaburzenia czynnościowe OUN po urazie .. infekcje i uczulenia. Praktycznie od wypadku nie miałam spokojnego dnia bez jakiegokolwiek bólu czy innych dolegliwości. Po prostu nie jestem sobą. Możliwe, że jest to tzw. cerebrestenia pourazowa, czyli zaburzenia czynnościowe OU ...

Długość trwania obrzęku mózgu po wypadku .. infekcji OUN. Obrzęk mózgu powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego co jest zagrożeniem życia, objawia się jako szereg ubytków neurologicznych, m.in zaburzenia świadomości. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ