Hypdensyjne

neurologiczne.pl & hypdensyjneHypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. Hypdensyjne obszary malacji, najpewniej pourazowe w obydwu płatach czołowych. Pozostałe obszary bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa płynowa przymózgowa z ... Zawroty głowy, dezorientacja i nudności przy hypdensyjnych zmianach ogniskowych Moja mama od 3 tygodni ma zawroty glowy ,zdezorientowanie, nudnosci. Wykonano Tk glowy i oto sa wyniki. Uprzejmie prosze wytlumaczyc rezultat Tk. Obustronnie w strukturach glebokich widoczne sa hypodenyjne zmiany ogniskowe,najwiek ...