Zespół hakima objawy

neurologiczne.pl & zespół hakima objawyKrwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. zespół Hakima, objawiający się zaburzeniami równowagi, oddawania moczu i otępieniem. W przypadku wystąpienia ww objawów i wodogłowia sposobem leczenia jest założenie zastawki komorowo - otrzewnowej, celem odprowadzenia płynu m - r ... Objawy wodogłowia normotensyjnego i hipertensyjnego .. zespół Hakima objawia się tak: otępienie, zburzenie oddawania moczu, zburzenie chodu. W wodogłowiu hipertensyjnym występują: bóle głowy, nudności i wymioty, zburzenia świadomości i przytomności. W tym drugim przypadku trzeba zdiag ... Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. zespołu Hakima ze wskazaniem do zabiegu zastawkowego. Dodam że od jakiegoś czasu zdarzają mi się drętwienia obu rąk oraz twarzy i głowy. Zastanawiam się czy jest to też jeden z objawów wodogłowia, ...