Flair w istocie białej

neurologiczne.pl & flair w istocie białejOgnisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. Flair w trzech płaszczyznach. W badaniu widoczny pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. FLAIR w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz T1 zależnych po podaniu środka kontrastującego: - w istocie białej prawego płata potylicznego, w znacznie mniejszym nasileniu także w płacie ciemieniowym i zakręcie hi ... Rozsiane ogniska naczyniopochodne w istocie białej .. FLAIR, w trzech płaszczyznach. W istocie białej stwierdzono okołomorowe rozsiane ogniska naczyniopochodne. Układ komorowy poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Wskaźnik Hakmana 8,5 cm. Torbiel pajęczynówki tylnej jamy czaszk ...

Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. FLAIR o śred do 6 mm. układkomorowysymetryczny, nieposzerzony. Przeswtrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki baz zmian. Po podaniu kontrastu bez patologicznego wzmocnienia. Obraz odpowiada zm ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodobny jest tzw. parkinsonizm naczyniowo - pochodny. W tej postaci może być zmniejs ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. flair w istocie białej lewej półkuli mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogniskowych ani cech patologicznego wzmocnienia kontras ...

Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. flair w istocie białej lewego płata czołowego. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się zmian w obrębie ciała modzelowatego ani w strukturach podnamiotowych. Układ komor ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin mózgu, nieznacznym poszerzeniem trójkąta komory bocznej, przemawiająca za zmianą naczyniopochodną oraz w obszarze jąder podstawy po stronie prawej i w istocie białej obu półkul mózgu pojedyncz ... Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obecność drobnych ognisk hiperintensywnych w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych, odpowiad ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. flair w istocie białej półkoli mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jednak nie jest to wskazanie do leczenia. ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej. W istocie białej obu półkul mózgu widoczne są dość liczne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD, i FLAIR i obniżonym sygnale w T1 zależnych, po kontraście nie ulegają wzmocnieniu - obra ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. FLAIR, DWI + podanie środka kontrastowego. W istocie białej w tylnej części torebki zewnętrznej po stronie prawej widoczne pojedyncze niespecyficzne ognisko podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najpraw ...

Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. FLAIR w obrazach T1 i T2 zależnych. Badanie MR uwidoczniło drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej okołokomorowe, gł wokół rogów potylicznych, poza tym prawidłowy sygnał istoty białej i szarej ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojamowe bez zmian. Po ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. FLAIR śr do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału także przy rogach potylicznych komór bocznych. Zmiany mogą odpowiadać zmianom o charakterze niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Co to znaczy? mam 28 lat i objawy p ...

Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. FLAIR, DWI+ADC i T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W istocie białej obu półkul mózgu i w lewym konarze móżdżku, widocznych jest kilka drobnych ognisk hiperintensywnych w czasie T2 - zależnym i FLAIR. W zakręcie czołowym ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym. Okolica skrzy ... Zespół częściowo pustego siodła .. FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło kilka bardzo drobnych przewlekłych ognisk naczyniopochodnych w istocie białej płatów czołowych. Tzw. zespół częściowo pustego siodła z wpuklaniem się zbiorników pajęczynówki i przysadką ...

Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. flair/ax/ DWI/ax/ wynik brzmi następująco: w podkorowej istocie białej płatów czołowych obecne pojedyncze ogniska podwyższonego sygnału w T2 i flair wielkości 2 - 3 mm niespecyficzne naczyniopodobne? demielinizacyjne? Poza tym wsz ... Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. FLAIR o max średnicy do 7 mm.W prawej półkuli mózgu: 3 zmiany do mm widoczne w płacie czołowym jedna we wzgórzu 7mm oraz wokół rogu skroniowego 5mm. W lewej półkuli mózgu: 2 zmiany w istocie białej wokół rogu skroniowego śr. do 5m ... Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. flair zlokalizowane w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej o śr 4mm,ok 4 ognisk podkorowo na sklepistościach o śr 3mm,jedna zmiana nad stropem k.bocznej prawej przechodząca na ciało modzelowate o wym.7*4mm chara ...

Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. W podkorowej istocie białej prawego płata czołowego w warstwach podstawnych widoczne jest pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. FLAIR w istocie białej - dwa w lewym płacie czołowym na sklepiskości po 3mm, przy rogach potylicznychKB po lewej dwa 4x2mm i 9x3,5mm a po prawej jedno 6mm, drobne 2mm w prawej półkuli mózgu przy cz. środkowej KB. Przestrzenie płyn ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. flair w istocie białej półkul mózgu, głównie okołokomorowo wielkości do 10 mm, kilka mniejszych zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można wykluczyć ogniska podwyższonego sygnału w obrębie rd ...

Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. FLAIR, w projekcjach osiowych i strzałkowych. Pojedyncze naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu. Poza tym mózgowie o prawidłowej strukturze bez zmian ogniskowych. Układ komorowy poszerzony bez przemies ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. FLAIR. W istocie białej przy rogu czołowym lkb widoczne jest niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwi ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. FLAIR, co przemawia za ich płynowym charakterem ( przestrzenie okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po podaniu kontrastu nie uzyskano patologicznego wzmocnienia sygnału, Przestrzenie płynowe w normi ...

Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne ... Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudz ...

Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudz ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. FLAIR W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych i prawego płata potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom nie ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ciała modzelowatego.Nieostro odgraniczone ogniska hiperintesy ...

Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. FLAIR śr, do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału takze przy rogach potylicznych komór bocznych.mam też torbiel pajęczynówki 40na20na23mm ale nie stwierdza sie zadnych zmian w niej i jej obrębie .prosze o pomoc w i ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. FLaiR ogniska o charakterze demielinizacyjnym.Zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono w centrum semiovale oraz w kleszczach mniejszych i większych.Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej w granicach norrmy.Struk ... Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. Flair, hypointensywne w obr. T1 zal.; dość liczne, rozsiane ogniska o śr. 9 mm o takiej samej morfologii sygnału obecne w wieńcach promienistych i podkorowej istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych; pojedyncze ognisko o wy ...

Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych , strzałkowych i czołowych. W istocie białej prawego płata ciemieniowego oraz początkowym odcinku prz ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. FLAIR i DWI przeglądowe oraz SE T1 po podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych , czołowych i strzałkowych. W istocie białej w lewym płacie czołowym ,w przyleganiu do rogu lewej komory bocznej ,ujawniono ok. 5x3mm zmianę o h ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płatach ciemieniowych ku tyłowi od trzonów komór boczny ...

Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. FLAIR ,DWI, SWI i hemo w obrazach T1 - i T2 - zależnych oraz po podaniu środka kontrastowego w obrazach T1 - zależnych. w istocie białej płatów ciemieniowych obu półkul widoczne są ogniska płynowe o śr. do 5mm, otoczone niewielkim ... Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 - 8mmmm odpowiadające zmianom naczynioowym. Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Co to jest, czy mam się martwić? czy natychmiast zrezygnować ze sportu? który up ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło dość liczne drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI. K ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. FLAIR Uwidoczniono: - bardzo liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór boczn ... Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. FLAIR. W istocie białej okołokomorowej centrum semiovale lewej półkuli mózgowej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie naczyniopochodnej..Pozatym badanie MR wykazuje prawidłowy o ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obr ...

Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. FLAIR,w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych .W podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne ( wielkości do 0.6 cm ) ogniska hiper intensywne w obrazach T2/ zależnych i sekwen ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. FLAIR od 3 - 7mm średnicy zlokalizowane w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze w rzucie naczyń przeszywających najwieksze ognisko obrzekowe rombowatego kształtu widoczne w obszarze korowo - podkorowym lewego płata c ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. FLAIR od 3 - 7mm średnicy zlokalizowane w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze w rzucie naczyń przeszywających najwieksze ognisko obrzekowe rombowatego kształtu widoczne w obszarze korowo - podkorowym lewego płata c ...

Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu .. FLAIR widoczne okołokomorowo w istocie białej obu półkul mózgu.Pozta tym intensywność sygnału istoty szarej i białej móżgowia jest prawidłowa, zmian ogniskowych nie stwierdza sie. Mój tata od wielu lat leży po udarach, ja od kilku ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hiperintensywne ) nie mają większego znaczenia klinicznego. ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Poza tym sygnał istoty białej prawidłowy ...

Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym .. FLAIR , izointensywna w T1 zlokalizowana w istocie białej prawego zakętu przedsionkowego. obraz MR sugeruje etiologie naczyniowa . nie wzkazano wzmocnienia zmianyoraz patologicznego wzmocnienia badanych struktur po kontrascie. Ukł ... Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. FLAIR ) wykazano w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych liczne ogniska hiperintensywne o średnicy do około 1cm, sugerujące zmiany demielizacyjne( SM susp. ) Innych zmian nie wykazano Co to znaczy? jak grozne? Dziękuję Opis ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. FLAIR i DWI. Zaawansowane uogólnione zaniki korowo - podkorowe. W istocie białej obu płatów czołowych widoczne są niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ( do 3mm ) ogniska, hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 - zależn ...

Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. FLAIR I DWI( b=1000 ) oraz po dożylnym podaniu 8ml środka kontrastowego ( Omniscan ) w opcjach3D i T1 Badanie wykonano w 7 roku życia. Stopień melinizacji odpowiedni do wieku. W istocie białej okołokomorowo w sąsiedztwie rogu poty ... Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lewej,przykomorowo przy ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. FLAIR. Obraz niejasny, do kontroli w terminie zależnym od stanu klinicznego pacjentki. W cienkowarstwowym badaniu kompleksy nerwów VII - VIII w kątach mostowo - móżczkowych i przewodach słuchowych wewnętrzynych przedstawiają się p ...

Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. FLAIR zlokalizowane w istocie białej podkorowej płaów czołowych, mogące odpowiadac ogniskom naczyniopochodnym. Niewielkiego stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych nad płatami czolowymi i skroniowymi Układ komorowy nieposzerzony ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lewej,przykomorowo przy ... Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. FLAIR pogłębiona bruzda imituje ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu* co to znaczy? bo jak poczytałam w necie różne rzeczy to zaczynam się martwić :( dodam że miałam zlecony rezonans po wizycie u neurologa z powodu silnyc ...

Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. FLAIR oraz dyfuzyjnych w projekcji poprzecznej i strzałkowej. W istocie białej obu półkul mózgu drobne ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - największe w lewym płacie ciemieniowym, mogące odpowi ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podwyzszonego sygnalu w obr T2 - zal i sekw. FLAIR,hypointensywne w obr. T1 - zal. o wymiarach 6x9 mm ,nie ulegajace wzmocnieniu kontr ... Bóle głowy przy torbieli szyszynki i ogniskach podwyższonego sygnału .. flair w istocie białej płatów czołowych obraz niecharakterystyczny .Poza tym nie stwierdza sie obecności zmian ogniskowych w obrebie mozgowia uklad komorowy prawodlowej szerokosci, bez ucisku ani przemieszczaenia . Torbiel szyszyn ...