Porażenie mózgowo rdzeniowe

neurologiczne.pl & porażenie mózgowo rdzenioweGuzy opon mózgowo - rdzeniowych .. porażenie ( niemożność wykonania ruchu ), zaburzenia zwieraczy. Leczenie polega na operacyjnym usunięciu guza. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. porażenie nerwów czaszkowych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ...