Diagnostyka bakteriologiczna płynu mózgowo rdzeniowego

neurologiczne.pl & diagnostyka bakteriologiczna płynu mózgowo rdzeniowegoBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. diagnostyki stwardnienia rozsianego. W zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych istotne jest badanie bakteriologiczne, które polega na badaniu mikroskopowym próbki oraz jej hodowli na specjalnych podłożach. Testy serologiczne umożliwi ...