Elektroforeza płynu mózgowo

neurologiczne.pl & elektroforeza płynu mózgowoBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. elektroforezy w celu diagnostyki stwardnienia rozsianego. W zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych istotne jest badanie bakteriologiczne, które polega na badaniu mikroskopowym próbki oraz jej hodowli na specjalnych podłożach. Testy ...