Siatkówkowo

neurologiczne.pl & siatkówkowoNaczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. siatkówkowo - móżdżkowa, czyli choroba von Hippla - Lindaua, jest kolejnym i rzadko spotykanym zaburzeniem nerwowo - skórnym o podłożu genetycznym i dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Do objawów choroby należą zaburzenia widz ... Migrena .. siatkówkowa objawiająca się, jako mroczki i zaniewidzenia. 5. Powikłania migreny - migrena przewlekła ( napady migreny występują przez przynajmniej 15 dni w ciągu jednego miesiąca przez okres ostatnich 3 miesięcy ); - stan migreno ...