Zmiany naczyniopochodne stwardnienie rozsiane

neurologiczne.pl & zmiany naczyniopochodne stwardnienie rozsianeLicznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. zmian w obrębie półkuli lewej. Żadne z ognisk nie wykazuje wzmocnienia po podaniu kontrastu. W obrębie największych z nich uchwytne zaburzenia dyfuzji. Obraz MR sugeruje ogniska naczyniopochodne. Innych zmian nie stwierdzono. czy ... Blizna glejowa naczyniopochodna .. Zmiana naczyniopochodna może być zmianą niedokrwienną ( miażdżyca naczyń, cukrzyca ). W przypadku zmiany demielinizacyjnej ( w zależności od objawów ) należy wykluczyć np. stwardnienie rozsiane. Wszystko zależy od tego, z jakiego ...