Zmiana wtórna

neurologiczne.pl & zmiana wtórnaPostępujące porażenie nadjądrowe .. Zmiany obejmują głównie most oraz śródmózgowie i polegają na zaniku neuronów z wtórnym rozrostem tkanki glejowej. Istotą choroby jest występowanie zespołu parkinsonowskiego ( wzrost napięcia mięśni i spowolnienie ruchowe ). Przycz ... Urazy rdzenia kręgowego .. zmiażdżenie rdzenia kręgowego. Także w wyniku niedokrwienia, obrzęku, wytworzenia wolnych rodników może dojść do wtórnego uszkodzenia rdzenia. Podział urazów rdzenia kręgowego 1. Uszkodzenie ogona końskiego 2. Wstrząśnienie rdzeni ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. zmiany przerzutowe, tzw. guzy wtórne niż pierwotne guzy mózgu. Szacuje się, iż występują one u około 35 proc. chorych z nowotworami narządowymi. Ryzyko wystąpienia zmiany wtórnej w mózgu zależy głównie od typu histologicznego guza ...

Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. Zmiany wtórne powodują ucisk rdzenia lub kręgowego splotu żylnego, przeważnie w odcinku piersiowym. Zmiany wtórne mogą być bezobjawowe lub występować w postaci bólu ( najczęściej o charakterze opasającym ), upośledzenie ruchu końc ... Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. Zmiany po przebytych incydentach naczyniowych ( małych udarach ). Istnieje niebezpieczeństwo dużego udaru mózgu, należy zmodyfikować styl życia, i wprowadzić profilaktykę wtórną udaru. ... Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. zmianom naczyniowopochodnym na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego. W obrębie pnia mózgu zmiana również najpewniej naczyniowopochodna o wymiarach 8 na 4 mm. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, poszerzony wtórnie ...

Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. zmian ogniskowych, o niezmienionej gęstości tkanki nerwowej. Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdżku z wtórnym poszerzeniem światła zbiornika wielkiego. Szerokie światło zbiorników pajęczynówki okołosiodłowych. Układ komor ... Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. zmian ogniskowych, o niezmienionej gęstości tkanki nerwowej. Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku z wtórnym poszerzeniem światła zbiornika wielkiego. Szerokie światło zbiorników pajęczynówki okołosiodłowych. Układ komor ... Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. zmian wtórnych, powstałych na podłożu naczyniowym. Na podstawie bólu głowy nie można mówić jakie to wodogłowie jest ( aktywne, nieaktywne ). Czy dodatkowo, oprócz bólu głowy występują inne dolegliowości tj. gorączka? Zaburzenia os ...

Obraz dyskopatii z wtórnymi zwyrodnieniowymi krawędzi trzonów kręgów .. zmian dyskopatycznych C4 - C5. Zmiany zwyrodnieniowe w stawach unkowertebralnych. Poza tym kręgosłup szyjny bez zmian radiologicznych. Czy mogą byc to przyczyny bólu po prawej stronie przy lopatce ciągnące się od szyji.Dziękuję za ... Wtórne zmiany demielinizacyjne w lewej okolicy czołowej .. zmianom demielinizacyjnym wtórnym, w badaniu MR nie spełniają cech demielinizacji pierwotnej.Układ komórkowy położony po pośrodkowo,nieuciśnięty,nieposzerzony. ... Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. zmianom o charakterze demielinizacji pierwotnej lub wtórnej. Cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdzono. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Wszystko inne bez zmian. Mam 43 lata. Proszę o interpretację wyn ...

Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy asymetryczny, nieucisnięty i nieprzemieszczony względem linii pośrodkowej, jego wielkość w granicach normy. Po ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. zmianom o charakterze demielinizacji pierwotnej lub wtórnej. Cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdzono. Ciało modzelowate jednorodne, bez zmian ogniskowych. Struktury tylnojamowe bez istotnych zmian. Układ kom ... Przyczyny udaru mózgu .. zmiany naczyniopochodne w lewj okolicy skroniowo - potylicznej,obejmujące głównie korę mózgową ( obszar unaczynienia lewj PCA ) Drobne przebyte ognisko naczyniopochodne w dolnej części lewego wzgórza Wtórne poszerzenie trójkąta ko ...

Przeszywające, kłujące bóle ciała podczas snu .. zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa ( rtg kręgosłupa ). Ze względu np. na dyskopatię, może powstały zmiany wtórnie tj. kręgozmyk, a mięśnie przykręgosłupowe nie pracują prawidłowo, są częściowo napięte, a częściowo osłabione. Co moż ... Utraty świadomości po udarze krwotocznym mózgu .. zmiany w samopoczuciu mamy? Po takim krwawieniu mogło dojść do nieprawidłowego skurczu naczyń i wtórnego niedokrwienia. W zasadzie lekarze prowadzący Pani mamę będą w stanie powiedzieć coś więcej na podstawie wykonanych badań i le ...