śmierć z powodu stwardnienia rozsianego

neurologiczne.pl & śmierć z powodu stwardnienia rozsianegoDiagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. śmierć z powodu SM jest rzadka. Najczęstsza przyczyna zgonu to niewydolność oddechowa oraz zachłystowe zapalenie płuc. Czynnikami, które dobrze rokują są: niewielkie ograniczenie sprawności po 5 latach trwania choroby, pełne i szy ...