Zatrzymanie obrzęku mózgu

neurologiczne.pl & zatrzymanie obrzęku mózguPourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. zatrzymania wody wewnątrz komórek. Ten rodzaj obrzmienia dotyczy najczęściej astrocytów ( komórki glejowe z licznymi wypustkami ) istoty szarej mózgu. Obrzęk naczyniopochodny jest rezultatem uszkodzenia bariery krew - mózg oraz wz ... Obrzęk mózgu .. zatrzymanie w tkance okołonaczyniowej. Taka sytuacja występuje w przypadku stłuczenia, krwawienia, udaru czy guza mózgu. Objawy kliniczne obrzęku mogą być niezauważalne lub występować w postaci narastającego bólu głowy, nierównych ...