Wzgórze nadwzgórze zawzgórze

neurologiczne.pl & wzgórze nadwzgórze zawzgórzeMózgowie .. wzgórza, zawzgórza, nadwzgórza, podwzgórza, niskowzórza i komory trzeciej. Wzgórze stanowi ważne skupisko istoty szarej i białej będące elementem drogi przewodzenia bodźców czuciowych ( czucie m.in. dotyku, bólu i temperatury ). Z ...