Wynaczynienie śródmózgowe

neurologiczne.pl & wynaczynienie śródmózgoweStłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. wynaczynienia krwi. Stłuczenie mózgu obejmuje jedynie niewielkie i rozsiane w korze mózgowej wynaczynienie krwi, natomiast krwiak śródmózgowy dotyczy większego krwawienia i zlokalizowany jest najczęściej w istocie białej mózgu ( n ...