Chory na afazje

neurologiczne.pl & chory na afazjeAfazja .. chory nie rozumie języka słyszanego ( mowy drugiej osoby ). Sam jednak mówi dużo, spontanicznie i płynnie, tworzy neologizmy, pomija wyrazy, nieprawidłowo wymawia słowa, zastępuje słowa innymi, pokrewnymi słowami, błędnie buduje z ...