Włókniakomięsak zatok

neurologiczne.pl & włókniakomięsak zatokGuzy czaszki .. włókniakomięsak. Kostniak ( łac. osteoma ) jest guzem dojrzałym, zbudowanym z korowej warstwy kości. Może występować w obrębie zatok przynosowych, kościach pokrywy czaszki, żuchwie, jamach wyrostków sutkowatych. Zwykle nie daje ob ...