Tnf stwardnienie rozsiane

neurologiczne.pl & tnf stwardnienie rozsianeStwardnienie rozsiane .. TNF, tumor necrosis factor ), która jest toksyczna dla mieliny i oligodendrocytów. Warto tutaj przypomnieć, że osłonka mielinowa ( mielina ) jest zbudowana z koncentrycznie ułożonych wypustek oligodendrocytów ( w ośrodkowym układz ...