TIA diagnostyka

neurologiczne.pl & TIA diagnostykaDiagnostyka i leczenie padaczki .. tiagabina, topiramat, wigabatryna, zonisamid. W przypadku padaczki lekoopornej, napadów wtórnie uogólnionych pod uwagę bierze się zabieg neurochirurgiczny, który może zostać przeprowadzony jedynie, gdy znana jest dokładna lokaliza ...