Tętniaki workowate krwotok podpajęczynówkowy

neurologiczne.pl & tętniaki workowate krwotok podpajęczynówkowyKrwotok podpajęczynówkowy .. tętniaki ( najczęściej workowate ), urazy, malformacje naczyniowe, kokaina, amfetamina, nowotwór pierwotny lub przerzutowy. Za najczęstszą przyczynę krwotoku podpajęczynówkowego wymienia się tętniaki, które lokalizują się głownie ...